JELDA - Jiří Žilka

JELDA - Jiří Žilka

Něco o mně:

  • vůdce kurzu Sursum v letech 2002 - 2004
  • Mé působiště: Svitavy
  • Povolání: učitel ČJ a dějepisu na gymnáziu
  • Skautská kvalifikace: Instruktorská kvalifikace 
  • Skautská činnost: ČLK Sursum, předseda revizní komise SRJ
  • Čemu se na Sursumu věnuji: když se potkáme, tak si spolu můžeme povídat o členech našich družin
  • V oblasti čekatelských kompetencí se spolu setkáme u: pedagogiky a psychologie