NÍNIEN - Eva Sopoušková

NÍNIEN - Eva Sopoušková

VŮDCE KURZU

Něco o mně:

  • Mé působiště: Brno
  • Povolání: studentka MUNI (historie a politologie, Veřejná ekonomie a správa)
  • Skautská kvalifikace: VLK + ILŠ Gemini, ČLK SURSUM, skautské PR
  • Skautská činnost: vůdkyně roverského kmene Vestigo, výchovný zpravodaj střediska Duha Brno, nepřetržitě dívčí oddíl tamtéž 
  • Čemu se na Sursumu věnuji: rovering, metodika, historie a myšlenkové základy
  • V oblasti čekatelských kompetencí se spolu setkáme u: odevšeho trochu

Kontakt na mě: eva.n.stepankova[a]gmail.com