Dojmy absolventů

SURSUM - to je tradice...

"Sursum mi ukázal, co je to být skautem v tomhle věku. Že to není jenom o vedení v oddíle, nebo o dělání věcí pro středisko, ale taky o přátelství, radosti, zkoušení nových věcí. Že každý sebešílenější nápad se může zvrhnout v něco úžasnýho. Že být skautem dává smysl. Dal mi energii a obrovský množství inspirace do života. Ukázal mi, jakým člověkem bych chtěla být. A snad i budu. Poznala jsem tu spoustu nových skvělých lidí, se kterými bych se asi jinak neměla šanci setkat. A nikdy na ně ani na všechny naše společné zážitky nezapomenu."

(Veronika Mikulíková - Letty, Brno, 2016)

"Sursum mi dal spoustu věcí jak z pohledu skautského, tak i z pohledu osobního rozvoje. Je to kurz, který mi pomohl si uspořádat hodnoty a myšlenky, abych mohl ve světě skautingu fungovat na 200%. Sursum je kurz, který má vysokou úroveň, protože si odsuď odnesete nejen hlavu plnou znalostí, ale i přátelé, skvělé zážitky a duchovní vyrovnanost. Kdybych mohl, tak bych se Sursumu zúčastnil ještě jednou."

(Prokop Mičán - Propy, Jihlava, 2016)

"Sursum mi ukázal cestu, po které bych chtěl pokračovat ve svém životě. Dal mi inspiraci, nové přátele, nezapomenutelné zážitky a důležité zkušenosti. Díky dobré partě instruktorů jsem se naučil spousty nových věcí, nejen ohledně skautingu. Upevnil mě v tom, že skaut je důležitá část mého života. Je až neuvěřitelné kolik silných zážitků jsem prožil za tak krátkou dobu. Jsem moc rád, že mě Sursum nasměřoval správným směrem."

(Ondřej Poláček, Olomouc, 2016)

"Sursum byl pro mě důležitým impulsem v mém životě, skautském i osobním. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, strávila s nimi nezapomenutelné chvíle a získala inspiraci pro mou práci ve skautu, především pak objevila jeho smysl. Sursum je jedna z věcí, která mě bude provázet celý život."

(Alena Jílková - Alojzek, Moravská Třebová, 2011)

"Sursum dal nový rozměr mému dosavadnímu životu, nejen skautskému. Nepřeberné množství námětů k vedení oddílu, obrovská motivace, sebepoznání, láska, přátelství, duchovní hodnoty skautingu a správná cesta životem. To vše mi Sursum ukázal. Vzpomínám si, že jsem po návratu z kurzu prohlásila: „To byl nejkrásnější týden mého života“. Sursum mi přinesl obrovskou motivaci k další činnosti u oddílu. Zavedla jsem spoustu nových věcí, změnila jsem celkový přístup k dětem a ke skautingu obecně a oddíl začal vzkvétat."

(Simona Kuboušková - Švihulka, Roudnice nad Labem, 2011)

"Pro mne to byl příjemný týden (+víkendy), kde jsem nemusel nic organizovat. Dostal jsem čekatelský diplom, ale více si cením roverské stezky, kterou jsme dostali a s jejímiž výzvami se stále ještě potýkám.

(Marek Soukup - Teklis, Praha, 2010)

 

"Sursum pro mě, coby účastnici a instruktorku, znamenal tolik, že těch pár řádků není ani zdaleka vše. Nejvýznamější bylo objevení pravé podstaty a hodnot skautingu v celé jeho šíři. Poznala jsem nádherné lidi, začala jsem skautovat novým způsobem a získala jsem rozhled. Ale taky jsem se učila trpělivosti a sdílení odlišných názorů, nacházela jsem své slabé stránky. Především mi však Sursum dal odvahu vydat se cestou, která není jednoduchá a za to jsem moc vděčná. Sursume, díky a určitě někdy nashledanou!" 

(Ludmila Šůstková - Rohlík, Spálov, 2009 - 2012)

"Ve svých vzpomínkách vidím rybník, teepee, strom, rozkvetlou louku a srdečné lidi, kterým záleží jednomu na druhém. Sursum pro mě byl vlastně startem pro moji další skautskou činnost. Otevřel mi dveře dál. A to velmi příjemně nejen díky přátelským lidem, ale i díky duchovní atmosféře.

(Barbora Dolečková, Místrovice, 2009)

"Díky kurzu jsem začala pohlížet jinak na svou dosavadní skautskou činnost. Našla jsem si skutečný význam skautingu a svého místa v něm, dostala jsem novou energii a inspiraci. Získala jsem zde přátele, spoustu nezapomenutelných zážitků a zkušeností. A ani na jedno nikdy nezapomenu. Byl to pro mě skvělý způsob vyměnit si zkušenosti s lidmi z jiných oddílů. 

(Pavla Truncová - Hvězdička, 2008)

"Sursum pro mne znamenal nové lidi i zážitky, tipy do skautské praxe, témata k přemýšlení – jel jsem na něj ve věku, kdy se člověk začíná vážně snažit o orientaci ve světě i v sobě a je rád za každou pomocnou ruku. Skrze zadané úkoly byl Sursum dobrým tréninkem sebepřekonávání. Náročnost jsem prožíval někdy až jako nepříjemně vysokou – a s postupem času jsem za ni. Sursum se tehdy profiloval ne ještě jako čekatelský, ale jako roverský kurs, a tak jsem si z něj odvážel mimo jiné řadu nápadů do roverské činnosti." 

(Václav Dostál - Václavka, 2005)

"Rozhodně mi Sursum otevřel oči, co se duchovního rozměru skautingu týče. Dosud praktikujeme vestředisku mnoho výchovných prvků, které si frekventanti donesli právě ze Sursumu. Na Sursumu jsem pochopil význam roveringu pro skautskou činnost, dá se říci, že pro více lidí v našem středisku byl Sursum takovým „nakopnutím“ k aktivnímu roveringu."

(Jiří Libus - Chem, 2001)

"Sursum mi ukázal hloubku skautingu, duchovní rozměr, úžasné zážitky a zkušenosti, které jsem použil ve vedení smečky. Byl to impulz, argument, proč mám pokračovat ve vedení dětí a proč to má smysl."

(Ondřej Zavadil, 1998)

"Sursum mi dal hluboký vhled do duchovního rozměru osobního života, něco z inspirace pro roverský kmen a naučil jsem se brousit nůž. Také pro mě bylo přínosem být v konfrontaci s katolickým pojetím křesťanství (jsem evangelík). Sursum pomohl hlavně inspiračně a to jak pro oddíl, tak pro roverský kmen. Taky mi otevřel dimenzi skautských kurzů, kterým jsem se pak věnoval na instruktorském postu dalších 6 let. Sursum má své nezastupitelné místo mezi skautskými lesními akcemi a já jsem rád, že po několika letech opět povstal z popela a oslovuje a formuje rovery a mladé činovníky."

(Marek Baláš - Číča, 1997)

"Bol to jeden z mojich najsilnejších skautských zážitkov a vrchol môjho "roverského" obdobia, ktoré považujem za asi najromantickejšie skautské obdobie. Sursum bol hlavne o priateľstve a dobrodružstve. Napriek tomu, že sme sa nepoznali, veľmi hladko sme sa skamarátili a prežili množstvo silných zážitkov."

(Mirek Tóda - Makatai, 1996)